اسامی کادر مدرسه

فرزندان ما باید به عنوان سرمایه های ایران فردا آن گونه که شایسته است درمسیر رشد و شکوفایی قرار گیرند.

واین مهم باتلاش آموزگاران متعهد وهمکاری شما اولیای عاقبت اندیش میسر می شود. مادرصدد تربیت دانش آموزانی پای بندبه اخلاق ،خداجو ، شاد ،سلامت ،علاقمند به یادگیری ،اهل تفکر ، دارای اعتماد به نفس ، صبوروبردبار ، سپاسگزار وصلح دوست  می باشیم.

هرکس به ما کمک کند به این خواسته ها برسیم درحقیقت همکارماست .

امیدواریم باهمت خودمان ومدد الهی گامی هرچند کوچک درجهت پرورش انسانهایی خداجو ، پای بند اخلاق و مسئولیت پذیر وشاد برداریم .    انشاء ا له ;

اسامی مسئولین دبستان
 1 موسس مدرسه یحیی غضنفرپور
 2 مدیردبستان سراج الدین قائم مقامی
3 معاون فناوری آلما یاشین
4 معاون اجرایی آلما یاشین
5 معاون آموزشی زهره قاسم زاده
6 حسابدار  شیدا نسرین
7 مربی بهداشت پریسا داوری
 اسامی معلمان مهرتابان سال تحصیلی 96-1395
پیش دبستانی  سرکارخانم پگاه روحانی
اول سرکارخانم ریحانه پرسه منش
دوم سرکارخانم رضوانه پرسه منش
سوم سرکار خانم بهاره دانش بخش
چهارم  سرکار خانم الهه اسد الهی
پنجم سرکارخانم زهرا نوری
ششم سرکارخانم  اکرم وحیدی
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: