امکانات مدرسه

مجهز به سیستم های دوربین مدار بسته

مجهز به سیستم هوشمند آموزشی که محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند می سازد.

سالن ناهارخوری

سالن اجتماعات

کتابخانه

سرویس های بهداشتی 

اتاق بازی

و.....

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: