برنامه غذایی آذر ماه

 

 تاریخ  روز  نوع غذا  تاریخ  روز  نوع غذا
96/9/1 چهارشنبه چلوخورش سبزی  96/9/18  شنبه جوجه کباب
 96/9/4  شنبه جوجه کباب  96/9/19 یکشنبه چلوخورش قیمه
 96/9/5 یکشنبه خورش قیمه  96/9/20  دوشنبه کتلت 
 96/9/6 دوشنبه تعطیل  96/9/21 سه شنبه  عدس پلو
 96/9/7 سه شنبه ماکارونی  96/9/22 چهارشنبه  ماهی
 96/9/8 چهارشنبه ماهی  96/9/25  شنبه  چلوکباب
 96/9/11  شنبه چلوکباب
 96/9/26 یکشنبه ماکارانی
 96/9/12 یکشنبه چلومرغ   96/9/27  دوشنبه  چلومرغ
 96/9/13  دوشنبه استامبولی  96/9/28 سه شنبه  خورش سبزی
 96/9/14 سه شنبه چلوخورش سبزی   96/9/29  چهارشنبه لازانیا 
 96/9/15 چهارشنبه تعطیل    
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: