برنامه غذایی آبان ماه

 

 تاریخ  روز  نوع غذا  تاریخ  روز  نوع غذا
96/8/1 دوشنبه چلوخورش قیمه  96/8/16 سه شنبه چلوخورش سبزی
 96/8/2 سه شنبه لازانیا  96/8/17 چهارشنبه چلوکباب
 96/8/3 چهارشنبه عدس پلو  96/8/20  شنبه چلوجوجه
 96/8/6  شنبه چلوجوجه کباب  96/8/21 یکشنبه  کتلت 
 96/8/7  یکشنبه چلوخورش سبزی  96/8/22 دوشنبه  چلوخورش قیمه
 96/8/8 دوشنبه ماکارونی  96/8/23 سه شنبه  ماکارونی
 96/8/9 سه شنبه چلوکباب
 96/8/24 چهارشنبه ماهی
 96/8/10 چهارشنبه کتلت   96/8/27  شنبه  چلوکباب
 96/8/13  شنبه چلومرغ  96/8/28 یکشنبه  تعطیل
 96/8/14 یکشنبه لازانیا   96/8/29  دو شنبه لازانیا 
 96/8/15 دوشنبه استامبولی  96/8/30   سه شنبه چلومرغ
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: