کلاس چهارم

 

کلاس چهارم :سرکارخانم الهه اسدالهی

 

کلاس چهارم- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه قران ریاضی فارسی علوم هدیه های آسمانی زبان / تکلیف
یکشنبه ورزش ورزش علوم ریاضی مطالعات اجتماعی تکلیف
دوشنبه قران فارسی فارسی فارسی علوم/هنر زبان / تکلیف
سه شنبه فارسی ریاضی علوم فارسی(انشا) مطالعات اجتماعی/هنر تکلیف
چهارشنبه قران مطالعات اجتماعی فارسی (املا) فارسی هدیه های آسمانی زبان / تکلیف
پنجشنبه ادبیات ریاضی رباتیک
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: