کلاس پنجم

کلاس پنجم  : سرکار خانم زهرا نوری

 

کلاس پنجم- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه قران ریاضی فارسی هدیه های آسمانی علوم زبان / تکلیف
یکشنبه ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی ورزش ورزش تکلیف
دوشنبه قران ریاضی فارسی علوم مطالعات اجتماعی زبان / تکلیف
سه شنبه ریاضی مطالعات اجتماعی فارسی هنر هدیه های آسمانی تکلیف
چهارشنبه قران فارسی علوم فارسی فارسی زبان / تکلیف
پنجشنبه ریاضی رباتیک ادبیات
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: