کلاس ششم

کلاس ششم :  سرکار خانم اکرم وحیدی

 

کلاس ششم- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه قران علوم ریاضی فارسی کار و فناوری زبان / تکلیف
یکشنبه ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی ورزش ورزش تکلیف
دوشنبه ریاضی فارسی هدیه های آسمانی تفکر قران زبان / تکلیف
سه شنبه فارسی ریاضی هنر مطالعات اجتماعی فارسی تکلیف
چهارشنبه فارسی ریاضی علوم هدیه های آسمانی فارسی زبان / تکلیف
پنجشنبه رباتیک ادبیات ریاضی
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: