کلاس سوم

 

کلاس  سوم : سرکارخانم بهاره دانش بخش

 

کلاس سوم-سال تحصیلی ۹۸-۹۷
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه قران فارسی علوم هدیه های آسمانی فارسی (املا) زبان / تکلیف
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی تکلیف
دوشنبه قران ریاضی فارسی فارسی علوم/هنر زبان / تکلیف
سه شنبه ریاضی فارسی(املا) مطالعات اجتماعی فارسی هدیه های آسمانی تکلیف
چهارشنبه فارسی ریاضی علوم فارسی هنر زبان / تکلیف
پنجشنبه رباتیک هنر ریاضی
RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: