کلاس دوم

     کلاس دوم : سرکار خانم رضوانه پرسه منش

 

کلاس دوم-سال تحصیلی ۹۸-۹۷
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم زنگ پنجم زنگ ششم
شنبه قران فارسی فارسی ریاضی هدیه های آسمانی زبان / تکلیف
یکشنبه ریاضی فارسی ورزش ورزش قران تکلیف
دوشنبه فارسی ریاضی علوم قران هدیه های آسمانی زبان / تکلیف
سه شنبه علوم ریاضی فارسی فارسی هنر تکلیف
چهارشنبه فارسی ریاضی فارسی علوم هنر زبان / تکلیف
پنجشنبه هنر ریاضی رباتیک

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: