برنامه امتحانی پایه دوم

ايام هفته

تاريخ آزمون

نام درس

ملاحظات

دوشنبه

9/10/92

قرآن

امتحان رياضي وعلوم تجربي به صورت هماهنگ منطقه اي مي باشد.

(زمان برگزاري امتحانات رأس ساعت 5/8 صبح)

از تاريخ 14/10/92 امتحانات با تعطيلي کلاس هاي درس برگزار مي گردد

چهارشنبه

11/10/92

املاء - انشاء

شنبه

14/10/92

مطالعات

دوشنبه

16/10/92

زبان

چهارشنبه

18/10/92

عربي

شنبه

21/10/92

رياضي *

دوشنبه

23/10/92

پيام هاي آسمان

چهارشنبه

25/10/92

علوم تجربي*

RizVN Login

Background Image

Header Color

:

Content Color

: